NIP:
7831602739
783-16-02-739
783-160-27-39

OSTRZEŻENIE!

  • Firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
  • przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące terminów płatności,
  • wnioskuje o zwiększenie kwoty zadłużenia w celu zakończenia prac i rozliczenia co tylko zwiększa zadłużenie,
  • obecnie toczy się postępowanie komornicze.

Zalecamy ostrożność i TYLKO GOTÓWKOWE rozliczenia z tym podmiotem.

Istnieje możliwość zakupu zobowiązań w/w firmy.

Prosimy o informacje dotyczące przewidywanych wpływów dla tego podmiotu w celu zajęcia ich na poczet naszych należności.

Powyższa informacja jest zgodna z k.c. i ma na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi praktykami, wyłudzeniami oraz oszustwem.