NIP:
4990356783
499-03-56-783
499-035-67-83

OSTRZEŻENIE!

  • Firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
  • przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące terminów płatności,
  • wnioskuje o zwiększenie kwoty zadłużenia w celu zakończenia prac, co nie prowadzi jednak do rozliczenia tylko zwiększa zadłużenie,
  • obecnie toczy się postępowanie komornicze.

Zalecamy ostrożność i TYLKO GOTÓWKOWE rozliczenia z tym podmiotem.

Istnieje możliwość zakupu zobowiązań w/w firmy.

Prosimy o informacje dotyczące przewidywanych wpływów dla tego podmiotu w celu zajęcia ich na poczet naszych należności.

Powyższa informacja jest zgodna z k.c. i ma na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi praktykami, wyłudzeniami oraz oszustwem.