NIP:
7822221096
782-222-10-96
782-22-21-096

OSTRZEŻENIE!

  • Firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
  • nie dotrzymuje ŻADNYCH umów, zarówno związanych z płatnościami jak i z innymi ustaleniami, kontakt z firmą bardzo utrudniony, dla naprawdę zdesperowanych,
  • firma wnioskuje o zwiększenie kwoty zadłużenia w celu zakończenia prac, co nie prowadzi jednak do rozliczenia tylko zwiększa zadłużenie,
  • obecnie toczy się postępowanie komornicze. Jest wpis w KRD

Zalecamy ostrożność i TYLKO GOTÓWKOWE rozliczenia z tym podmiotem.

Istnieje możliwość zakupu zobowiązań w/w firmy.

Prosimy o informacje dotyczące przewidywanych wpływów dla tego podmiotu w celu zajęcia ich na poczet naszych należności.

Powyższa informacja jest zgodna z k.c. i ma na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi praktykami, wyłudzeniami oraz oszustwem.

Linki :

https://www.dlugi.info/wierzytelnosc/1789324/BigCar+Maciej+Jankowski