NIP:
8571170679
857-11-70-679
857-117-06-79

OSTRZEŻENIE!

  • Firma nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, nie zwraca pobranych zaliczek mimo nie wywiązania się z umowy.
  • Od września właściciel obiecuje zwrot zaliczki na drugi dzień a jest to tylko 3.500 zł!
  • obecnie toczy się postępowanie sądowe i komornicze. Jest wpis w KRD

Zalecamy ostrożność.

Prosimy o informacje dotyczące majątku tego podmiotu w celu zajęcia ich na poczet naszych należności.

Powyższa informacja jest zgodna z k.c. i ma na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi praktykami, wyłudzeniami oraz oszustwem.