NIP :
7771149927
777-11-49-927
777-114-99-27

OSTRZEŻENIE!

  • Firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
  • wnioskuje o zwiększenie kwoty zadłużenia w celu zakończenia prac i rozliczenia po czym KONTAKT SIĘ URYWA!
  • obecnie toczy się postępowanie komornicze.

Zalecamy ostrożność i TYLKO GOTÓWKOWE rozliczenia z tym podmiotem.

Istnieje możliwość zakupu zobowiązań w/w firmy.

Prosimy o informacje dotyczące przewidywanych wpływów dla tego podmiotu w celu zajęcia ich na poczet naszych należności.

Powyższa informacja jest zgodna z k.c. i ma na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi praktykami, wyłudzeniami oraz oszustwem.