NIP:
7811349906
781-13-49-906
781-134-99-06

OSTRZEŻENIE!

  • Firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
  • przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące terminów płatności,
  • kontakt z firmą bardzo utrudniony, dla naprawdę zdesperowanych i dociekliwych,
  • wnioskuje o zwiększenie kwoty zadłużenia w celu zakończenia prac, co nie prowadzi jednak do rozliczenia tylko zwiększa zadłużenie,
  • sugerujemy nie dawać wiary w deklaracje i opowieści gdyż w naszym przypadku nie miały one pokrycia z rzeczywistością a służyły jedynie przeciągnięciu wynajmu maszyn.
  • Otrzymaliśmy już informacje z kilku innych firm o nieuregulowanych należnościach,
  • obecnie toczy się postępowanie windykacyjne.

Nie jest to anonimowy wpis, w przypadku pytań prosimy o telefon, chętnie udzielimy informacji którymi dysponujemy

Zalecamy ostrożność i TYLKO GOTÓWKOWE rozliczenia z tym podmiotem.

Istnieje możliwość zakupu zobowiązań w/w firmy.

Prosimy o informacje dotyczące przewidywanych wpływów dla tego podmiotu w celu zajęcia ich na poczet naszych należności.

Prosimy o kontakt podmioty u których niniejsza firma ma zadłużenie w celu dołączenia do naszej egzekucji , oraz umieszczenia tej informacji na stronie.

Powyższa informacja jest zgodna z k.c. i ma na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi praktykami, wyłudzeniami oraz oszustwem.