NIP:
7772335951
777-23-35-951
777-233-59-51

OSTRZEŻENIE!

  • Firma nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych,
  • przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące terminów płatności,
  • nie zwraca wypożyczonego sprzętu,
  • sprawa przywłaszczenia mienia zgłoszona została na policję,
  • obecnie toczy się również postępowanie komornicze.

Zalecamy ostrożność i TYLKO GOTÓWKOWE rozliczenia z tym podmiotem.

Istnieje możliwość zakupu zobowiązań w/w firmy.

Prosimy o informacje dotyczące przewidywanych wpływów dla tego podmiotu w celu zajęcia ich na poczet naszych należności.

Powyższa informacja jest zgodna z k.c. i ma na celu ostrzeżenie potencjalnych kontrahentów przed nieuczciwymi praktykami, wyłudzeniami oraz oszustwem.